Energiterapi i grupp

ENERGITERAPI I GRUPP


Många människor tampas med inre oro och stress. För många har den funnits där länge. Långvarig stress kan manifestera sig fysiskt i form av exempelvis oro, ångest, utbrändhet, depression, sömnsvårigheter och fysiska åkommor.


För att förstå vår kropps signaler måste vi förbi vårt intellekt, vi måste komma i kontakt med våra känslor. Eftersom vi inte kan tänka oss till våra känslor måste vi alltså gå djupare.


Genom energiterapi kan du nå ditt känslosystem, du kan förstå budskapen din kropp försöker förmedla - genom dina sinnen.


I mitt arbete som energi- och hypnosterapeut möter jag åtskilliga människor där stressen har manifesterat sig fysiskt. Många mår så dåligt att de är sjukskrivna, något som påverkar deras ekonomiska möjlighet till att söka terapeutisk hjälp.


Jag vet hur det känns att må dåligt. Under många år drabbades jag själv av en mängd olika fysiska åkommor, besvär som med åren blev allt fler och allt mer allvarliga. I januari 2015 fick jag en stroke. 


I mitt fall kan jag idag se att obearbetade och ohanterade känslor var en stark bidragande faktor till att jag blev sjuk. I takt med att jag läkte mitt inre och kom i kontakt med mina känslor så försvann mina åkommor. Jag är idag fri från tidigare besvär.


Genom att erbjuda "Energiterapi i grupp" kan jag hjälpa fler människor, men också hålla priserna nere så att fler har råd att få hjälp.

HUR GÅR DET TILL?


Under sessionen får deltagarna sitta bekvämt på en stol. Jag kommer med olika meditation- och mindfulness-övningar hjälpa deltagarna att komma ner i ett avslappnat tillstånd. Deltagarna kommer sedan få "känna in" sin fysiska kropp.


Om stressen har manifesterat sig fysiskt är det mycket vanligt att man känner var i kroppen stressen sitter. I det meditativa tillståndet är det också lättare att förstå vad stressen beror på och vad vi behöver göra för att förbättra vårt mående.


Inte sällan kommer förträngda känslor upp. I samband med detta upplever deltagarna ofta att de "ser", "känner", "förnimmer" saker i kroppen. Deltagarna får möjligheten att stanna i känslorna och samtidigt få verktyg till att hantera dessa.


Stressade människor är ofta dränerade på ork och energi. Målet med Energiterapin är därför också att deltagarna ska fyllas med kraft samt få tips på övningar de kan göra för att grunda sig.


Varje session är 90 minuter långa. Pris per person 300 kronor/tillfälle. Erbjudande: 500 kronor för två tillfällen.

Vid intresse, vänligen maila mig på Kicki@lifeenergy.se.