Beroende, medberoende

FLYR DU FRÅN JOBBIGA KÄNSLOR?

Vad gör du när du har det jobbigt, tillåter du dig själv att känna alla känslor eller flyr du undan dem som är "jobbiga"? I så fall, vad du flyr till?

 

BEROENDE

Beroende, vad är det? Kemiskt beroende (alkohol, droger etc.) är kanske det man tänker på först. Vad många inte tänker på är att ett beroende kan ta olika former, egentligen beror det bara på vilka preferenser personen har och hur han/hon väljer att dämpa och kontrollera sina känslor. Exempel på beroende kan vara överdriven träning, att jobba för mycket, äta för mycket/för lite, sex, socker, spel etc. Genom denna handling upplever man en direkt sinnesförändring, men endast för en kortare stund. Detta blir lätt en ond cirkel och för att bryta den krävs att man går till botten med grundproblemet, det vill säga det som orsakar de besvärliga känslorna.

 

MEDBEROENDE

Människor som växer upp i en dysfunktionell familj, exempelvis tillsammans med en missbrukare eller annat destruktivt eller problematiskt beteende lär sig tidigt att anpassa sitt beteende och sin personlighet för att vara till lags. Detta beteende gör att man lägger sina egna känslor och behov åt sidan och istället styrs av andras känslor, tankar och handlingar. Detta beteende är en omedveten process som ofta tas med upp i vuxenlivet. Karaktäristiska drag hos en medberoende kan vara bland annat;

 

  • att ha svårt att känna sina egna behov
  • att ha svårt att sätta gränser
  • att sätta andra före sig själv
  • ha stort kontrollbehov
  • ha stort bekräftelsebehov m.m.

 

Medberoende är mycket vanligt i vårt samhälle men tyvärr är det få som får hjälp, fokus läggs oftast på missbrukaren. Dock behöver även den medberoende hjälp.

 

I min roll som terapeut är det mitt mål att hjälpa klienten till bestående livsstilsförändringar. Min målsättning är att hjälpa klienten att förstå sin historia samt på vilka sätt historian har påverkat klienten. Först när förståelsen finns är förändring möjlig. Denna förändring sker genom handling. Fortsätter man göra som man alltid har gjort kommer förändringen utebli.

 

Vill du läsa mer om medberoende rekommenderar jag varmt att läsa Madeleine Swartz bok "Res dig" - läk ditt medberoende.

Boken finns till försäljning bl.a. på

 

http://nyasteget.se/res-dig/.