Ta hänsyn till helheten

Vid stress - ta hänsyn till helheten

 

Vi människor är komplexa. Det ser vi särskilt tydligt när människor mår dåligt och lider av inre stress. Att hitta en lösning kräver ofta att vi tar hänsyn till både inre och yttre faktorer.

 

Till de inre faktorerna hör exempelvis vår förmåga att hantera våra känslor. Här spelar vår uppväxt mycket stor roll. Har vi fått de verktyg vi behöver för att kunna hantera våra känslor och livet i stort? Förstår vi vad våra känslor försöker förmedla till oss? Under våra första sju levnadsår är vi som svampar, vi granskar vår omgivning och suger i oss information om hur vi förväntas vara. Får vi våra behov tillfredsställda som barn, är sannolikheten stor att vi kan hantera vad än livet erbjuder. Om vi däremot växer upp i det motsatta, är det stor risk att vi får emotionella sår inom oss som, så länge de förblir obearbetade, kan begränsa oss i livet. Vår självkänsla blir låg och det visar sig ofta i olika dysfunktionella beteendemönster.

 

Till de yttre faktorerna hör exempelvis stressen i vardagen. Många upplever sig springa i ett ekorrhjul, utan att kunna ta sig ur det. Vi ställer orimliga krav på oss själva och vår förmåga, vi känner press från familj, vänner, arbetsgivare etc. I det tempo som råder i dagens samhälle, är det för många av oss svårt att lyssna inåt till våra känslor och behov.

 

Jag har själv lång erfarenhet av inre stress. I mitt fall visade den sig fysiskt genom en mängd olika åkommor. När jag i januari 2015 fick en stroke visste jag att jag behövde förändra något inom mig, om jag ville leva. Jag påbörjade en ordentlig självrannsakan, en inre resa som är ständigt pågående. Genom en mängd olika åtgärder har jag ökat min intellektuella, emotionella och andliga förståelse om mig själv.

 

Det finns inga enkla lösningar för personlig utveckling, det krävs hårt arbete för att bestående kunna ändra sina destruktiva beteendemönster. Att se till helheten är en av mina största styrkor som terapeut. Jag erbjuder mina klienter både samtal och coaching (intellektuell förståelse om sig själv), energibehandling med terapeutisk hypnos (emotionell och andlig förståelse om sig själv).

 

Upplever du inre stress? Önskar du förändring i ditt mående? Börjar kroppen säga ifrån,

kanske i form av fysiska besvär?

 

Då kan jag stödja dig i din process. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om mina tjänster.