Meditationsgrupper

BERGSMEDITATION I GRUPP


Bergsmeditationen fungerar som ett verktyg för personlig utveckling; för att komma i bättre kontakt med sitt inre och uppnå en bättre nivå av självkännedom. Var uppmärksam på att detta inte har något med mediumskap eller andekontakt att göra.


Alla ansökande kommer att intervjuas innan de deltar i meditationsgruppen.

UPPLÄGG


  • Grupperna träffas vid sju tillfällen, varannan vecka. Max 2 timmar/gång.
  • Max fem deltagare per grupp
  • Åldersgräns 18 år
  • Total investering: 1.750 kronor/per person


Meditationsträffarna äger rum på Södra Kungsvägen 65, Lidingö. Vill du veta mer

eller är intresserad av att deltaga, maila mig på Kicki@lifeenergy.se.

BERGSMEDITATIONEN


Bergsmeditationen skapades av det brittiska mediet Terry Evans.


Idén om den här meditationen kom till Terry när han var 26 år gammal och hans liv var i kris på grund av sjukdom etc. Det tog honom 14 år att förstå meditationens syfte och användning. Terry började arbeta med den här metoden i grupper 1992 när han bodde på Island.


Metoden används på två sätt, både för att öppna upp och stänga ner till andevärlden samt för personlig utveckling. I det här fallet används den enbart för personlig utveckling. Den kommer att ta med dig på en resa, för att långsamt föra dig i kontakt med den du är och vad du behöver förändra hos dig själv.


När den här metoden används hjälper den dig att komma mycket närmare den du verkligen är, ditt sanna jag. Den fungerar som en kodknäckare för att frigöra dig från gamla tankesätt och attityder som påverkar din livskvalitet.


När den här metoden används i en gruppsituation är den ett mycket effektivt verktyg för att lära känna sig själv bättre, sin egen identitet, och att komma i kontakt med sin naturliga intelligens.


Metoden har också utforskats under forskning i Kina.

OMDÖMEN


Bergsmeditationen har varit ett fantastiskt verktyg för mig att koppla både huvud och kropp (tankar och känslor) till att börja samverka med varandra och tala samma språk. Känner efter att ha deltagit på alla 7 meditationstillfällen att jag fått mer acceptans i vem och vad jag är samt fått en djupare relation till mina mer subtila känslor som påverkat mitt undermedvetna omedvetet till vardags. Trots ett motstånd till att dyka upp och delta vid varje tillfälle är jag tacksam att jag genomförde det.


Tack Kicki, du är en fantastisk meditationsledare.

Mikael