Allmänna villkor

Villkor för personuppgiftsbehandling.


De personuppgifter du lämnar till Life Energy används för att:

  1. hantera bokningar, bekräftelser samt fakturering av utförd tjänst
  2. tillhandahållande av information och nyheter om verksamheten


Life Energy lagrar personuppgifter i faktureringsprogrammet Visma för att kunna ha en fungerande klienthantering. 

Om du upptäcker felaktigheter i de personuppgifterna som finns registrerade hos mig har du rätt att få dem rättade. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till ovanstående behandlingar av dina personuppgifter och få dina personuppgifter raderade men det innebär att jag inte kan utföra någon tjänst för dig.

Du har rätt att begära utdrag på de personuppgifterna som behandlas av mig. Om du har frågor eller synpunkter på min behandling av dina personuppgifter, tveka inte att fråga mig: Kicki@lifeenergy.se.

Om du är yngre än 18 år, måste din vårdnadshavare ge sitt samtycke till att jag behandlar dina personuppgifter enligt ovan genom att acceptera dessa villkor för personuppgiftsbehandling.

ALLMÄNNA VILLKOR - personuppgiftslagen


Jag värnar om din integritet! Jag behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja mina förpliktelser mot dig. Dina personuppgifter behöver jag för att kunna fakturera för utförda tjänster samt för att kunna ge dig bra service och information om mig och mina tjänster. Jag kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal och lagar. Min utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och jag strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Korrespondens via e-mail rensas löpande under året. Anteckningar gjorda under sessioner sparas för att effektivisera kommande sessioner. Du kan när som helst be om att få dessa anteckningar.


Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Det är en ny dataskyddsförordning som började gälla i hela EU vilket innebär att kraven skärps.


AV- OCH OMBOKNINGSREGLER


Avbokningsregel

Jag har 24 timmars avbokningsregel på samtliga bokningsbara tjänster. Sen avbokning debiteras fullt pris. Maila mig på Kicki@lifeenergy.se senast 24 timmar innan besöket för att slippa debitering.


Ombokningsregel

Om du behöver boka om din tid hos mig, maila mig på Kicki@lifeenergy.se snarast möjligt.