Tips

Vi styrs till 95% av vårt undermedvetna

 

De "programmeringar" vi fick upp till 7 års ålder styr oss, omedvetet. Om vi har vuxit upp i en miljö där vi inte har fått våra behov tillgodosedda, där vi "lär" oss att vi är otillräckliga - så kommer det spegla sig i vår självkänsla och vår tro på oss själva. Vill vi förändra de "programmeringar" vi fick, sådana som inte är gynnsamma för oss, MÅSTE vi komma i kontakt med vårt undermedvetna. Det kan vi inte göra genom vårt intellekt, vi måste gå djupare - in i vårt känslosystem.

 

Genom terapeutisk hypnos kan du nå dessa "programmeringar" och förändra dem till mer gynnsamma, du får också möjligheten att bearbeta de känslomässiga såren. Klicka på länken nedan för mer information.❤️

Tankens kraft

 

Se inspirerande intervjuer om våra tankars kraft. Det Dr. Bruce Lipton och Dr. Joe Dispensa pratar om tycker jag är väldigt intressant och spännande.